Kappers Info Systeem (KIS):
Kapsalonautomatisering, Kapsalonsoftware, Kapperssoftware, Salonsoftware, Kappersprogrammatuur, Kappersautomatisering, Kappersprogramma, Salonautomatisering, Kappersagenda, Salonagenda
KIS is een automatiseringssysteem voor de kapsalon
Gratis demo downloaden van Internet
Voordelig bestellen via Internet!

Het Kappers Info Systeem stopt.  

Na 20 jaar zien wij ons genoodzaakt te stoppen met verdere ontwikkeling van kapperssoftware.     

Wij blijven echter wel service verlenen aan de huidige gebruikers...

We zijn de kapperswereld erg erkentelijk voor hetgeen zij ons hebben willen leren door de jaren heen. Wij hopen dat elke kapper-ondernemer de plek behoudt die hij/zij verdient.

Jan Hietkamp